• Vanaf 1989 werkzaam als adviseur, trainer en bewegingscoach.
  • Opgeleid tot aandachttrainer aan het Instituut voor Mindfulness.
  • Langdurige ervaring met (inzicht)meditatie.

Opgeleid aan de Calo, deed een studie onderwijskunde, werkte in het PO (speciaal onderwijs). Is docent aan de AMT (Academie voor Mindful Teaching). Heeft meerjarige trainerservaring op commercieel gebied. Communicatie, agressiehantering, teambuilding…door heel het land bij veel grote en kleinere bedrijven.

“Mijn persoonlijke drijfveer bij het trainen van mensen is om hen het roer van hun eigen schip steviger in handen te geven. De golven van het werk en het leven zullen even hoog zijn als voorheen, maar met de juiste koers kunnen ze beter bevaren worden.

“Mindfulness heeft me handvatten gegeven om de gebeurtenissen in mijn werk en leven, de prettige én de onprettige, met bewuste aandacht tegemoet te treden. Met vallen en opstaan, want alleen als je valt, kun je leren.”

LinkedIn