Werkstress: beroepsrisico nr. 1

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress Nieuwsbericht | 13-05-2014 Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken…
Lees verder

Pilot ‘Aandacht werkt’ succesvol afgerond

Vandaag was de 10e en laatste bijeenkomst van de pilottraining 'Aandacht werkt' (methode Eline Snel) voor een groep van 10 leerlingen van 14-15 jaar op een school voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De evaluatiegegevens van zowel de leerlingen als de voor- en nameting worden op dit moment anoniem verzameld. De verwachting is dat de resultaten over enkele…
Lees verder

Agressie op de werkvloer

Cijfers uit onderzoek van CBS en TNO over agressie op de werkvloer stemmen niet vrolijk. Gelukkig heeft training op dit terrein een groot effect op zowel het aantal incidenten met agressie, als de heftigheid van de agressie. erde van werknemers slachtoffer van agressie
Lees verder